• ตารางการประชุมกรรมการบัณฑิต

  หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป

  เดือน

  วันประชุม

  วันส่งเอกสาร

  มกราคม 7/1/62 28/12/2561
  กุมภาพันธ์ 4/2/62 31/1/62
  มีนาคม 4/3/2562 28/2/2562
 • รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิต

SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


 • ท่าพระจันทร์


  ศูนย์รังสิต


  ศูนย์พัทยา


  ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University