เปิดรับพิจาราณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Link : http://203.131.208.77:50140/scripts/foxweb.exe/oa_getfile2?yzabBbUJfOrrsmUvKdboxUZbtLpBPOdarwC.lHPbMYKsKahxwqCWzYrBrlJythYekCqAKvMPObuCScFhJycpRcwHb0stryViwBWOuuYDpgjEmCBmHNfCTzjFYoQfFEYLQUBJIZRYCIydXHNMAmCRFNRM9zrpUxgzj1IihocMLlOJDpycJjZRgLymmqdyUDwVOiWcq0AtvDfhxdYcTUJJfGxEOnUXOqIJ0VaDuhvmK3ojptXtoA6SfjwMxXw0nKdGAPHS3ukCimrEf6RBESwBPF0yyymGeln1zeRatvgJ6VqNIvjMA5GyMseOKf0wQMkSaKy6BAMaXuuw7enlboXzW0PkORaypR6SGDcGpLj7ANSfVIQA0feeDARoE6DdVsYDcMdBzIgjmOFdoKxY
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University