เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติ
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่ http://acrd.tu.ac.th/excellence/
การรับสมัคร (ตั้งแต่บัดนี้-20 พฤศจิกายน 2562) นี้เท่านั้นส่งที่หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 บร 5
สิทธิประโยชน์
ระยะเวลาให้ทุน 1 ภาคการศึกษา
ทุนละ 20000 บาท/ภาคการศึกษา

Download : ประกาศรบสมครทนผชวยสอน62-2.pdf
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University