เปิดรับสมัครขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่ https://grad.service.sci.tu.ac.th/
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
• สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาบทความฉบับ FULL PAPER) จำนวน 1 ฉบับ
• หนังสือรับรองสัดส่วน ต้องร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
• ใบตอบรับการตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
• เอกสารแสดงค่าควอไทล์ จำนวน 1 ฉบับ
• สมุดบัญชีกรุงไทยประเภทออมทรัพย์เท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
• แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ

Download : ทนตพมพ.rar
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University