ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

หมวดบัณฑิตศึกษา ขอให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบให้มาเซ็นสัญญาทุนเพื่อรับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 14.30 ณ สำนักงานคณะฯ อาคารบรรยายรวม 5
หลักฐานที่ใช้ประกอบกับการเซ็นสัญญาทุน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
หลักฐานที่ใช้ประกอบกับการเซ็นสัญญาทุน (ผู้ค้ำ)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

Download : ..........pdf
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University