ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Dec. 7, 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2562
March 18, 2562 แจ้งรายชื่อผู้ไม่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
Jan. 24, 2562 กำหนดการสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ ๑/๒๕๖๒
Nov. 30, 2561 ผลการสอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 4-2561
Nov. 13, 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 2 /2561
Nov. 7, 2561 ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาTU 005 และ TU006 ภาค 2/2561
Oct. 31, 2561 เปิดรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ช่วงที่ 4/2561
Sept. 24, 2561 รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561
March 12, 2561 ประกาศผลสอบภาษาภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 1/2562
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University