แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาที่จบการศึกษา 2560 ส่งข้อมูลให้นายจ้าง และตอบกลับ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

Link : https://docs.google.com/forms/d/1FhzF8BcXdwAKrzcR6Q4r81HVRLfrELd5S4ef6YLdC7k/edit
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University