การรับสมัคร

Dec. 24, 2563 รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2564 รอบ 2
Feb. 7, 2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (เฉพาะเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา)
Jan. 29, 2562 การรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563
Sept. 10, 2018 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ภาคปกติ) (เฉพาะเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา)
July 31, 62 กรอกข้อมูลผลการตีพิมพ์และรางวัล(สำหรับนักศึกษา)
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University