ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

Aug. 20, 2562 ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 3/2562
Aug. 19, 2562 สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
Aug. 19, 2562 ขอส่งรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกได้รับทุนโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๕ คน

ข่าวทุนการศึกษา (ดูทั้งหมด)

Aug. 24, 2562 ขอให้หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
Aug. 5, 2562 เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2562
Aug. 1, 2562 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่1/2562
July 3, 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
May 23, 2562 ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University