ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

May 17, 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 1-2565
May 12, 2565 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร
May 9, 2565 ขอปรับแผนการรับนักศึกษา (เพิ่มหรือลดจํานวนการรับนักศึกษา) ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร

ข่าวทุนการศึกษา (ดูทั้งหมด)

May 11, 2565 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565
May 10, 2565 ประกาศผลรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 2564 (ทุน ดร. แถบ)
April 22, 2565 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 2/2564
April 22, 2565 ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
March 4, 2565 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University