ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

Sept. 23, 2564 สถาบันภาษา ประกาศการเลื่อนสอบ TU-GET (PBT) และ TU-GET (CBT) ออกไปโดยไม่มีกำหนด
Sept. 8, 2564 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564
Aug. 24, 2564 ฝ่ายวิชาการ กองบริหารงานวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตรระดับัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2565

ข่าวทุนการศึกษา (ดูทั้งหมด)

Sept. 18, 2564 เอกสารเซ็นต์สัญญารับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564
Sept. 16, 2564 ประกาศผลพิจารณาทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564
Sept. 16, 2564 ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
Sept. 15, 2564 เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Sept. 15, 2564 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University