ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

Aug. 6, 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทุน มธ.รอบที่ 3
July 24, 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2
July 21, 2563 เปิดรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 3/2563

ข่าวทุนการศึกษา (ดูทั้งหมด)

Aug. 13, 2563 ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 1)
Aug. 7, 2563 ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563
June 17, 2563 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่1/2563
May 1, 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ/บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รอบที่ 1
April 30, 2563 ประกาศขยายเวลาประกาศเปิดรับทุน ปริญญาเอก เพื่อการวิจัยประจำปีการศึกษา 2563
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University