ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

Dec. 9, 2562 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2562
Nov. 26, 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
Nov. 26, 2562 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ข่าวทุนการศึกษา (ดูทั้งหมด)

Nov. 29, 2562 เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ/สามเณรระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังเรียนใน มธ.” ประจำภาค 2/2562
Nov. 25, 2562 ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
Nov. 21, 2562 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคที่2/2562
Nov. 20, 2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 และเรียนเชิญร่วมพิธีมอบรางวัล(15 ธ.ค. 62
Nov. 20, 2562 ประกาศสมัครรับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบัณฑิต) ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2562
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University