ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

Jan. 23, 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทย์ฯ ประจำภาค 1/63
Jan. 17, 2563 อธิการบดี อนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Jan. 3, 2563 ฝ่ายวิชาการ อนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรฯ วทม.สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ/ปรด.สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวทุนการศึกษา (ดูทั้งหมด)

Feb. 18, 2563 ประกาศเปิดรับทุน ปริญญาเอก เพื่อการวิจัยประจำปีการศึกษา 2563
Feb. 18, 2563 ประกาศเปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Feb. 13, 2563 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 2/2562
Feb. 4, 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค 2/2562
Dec. 26, 2562 ประกาศผลการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University